uzmanlik_meme2

Meme ve endokrin sistem cerrahisi

 • Memenin iyi  huylu hastalıklarında cerrahi tedaviler
 • Meme başı  çökmelerinde  ve inverted nipple (meme başı içe dönmüş)’de cerrahi yaklaşımlar
 • Meme kanserinde sentinel lenf nodu biyopsi ve meme koruyucu cerrahi
 • İlerlemiş meme kanserlerinde mastektomi ve aksiller lenf nodu diseksiyonu
 • Jinekomasti(erkek meme bezi büyümesi) cerrahisi
 • Erkek meme bezi kanseri tedavisi ve cerrahi yaklaşım
 • Troid bezi rahatsızlıkları ve cerrahi tedavisi
 • Troid bezi kanserleri  ve cerrahisi
 • Paratroid bezi rahatsızlıkları(Adenom, hiperplazi ve Kanserleri)ve cerrahisi

Laporoskopik(Kapalı) ve açık cerrahi

 • Safra kesesi ameliyatları
 • Apandisit ameliyatları
 • Obezite ameliyatları (Bariatrik Cerrahi)
 • Kalın bağırsak (kolon) ve rektum ameliyatları
 • Dalak ameliyatları
 • Fıtık ve reflü cerrahisi
laparoskopi1
gastroenterolojihepatoloji

Sindirim sistemi cerrahisi

 • Özefagus hastalıklarının cerrahi tedavileri
 • Mide hastalıklarının cerrahi tedavileri
 • Diyafram hernisi ve gastroözofageal reflü hastalığının cerrahi tedavileri
 • İnce bağırsak hastalıklarının cerrahi tedavileri
 • Kolon ve rektum kanserlerinin cerrahi tedavileri
 • Apandisit ameliyatları
 • Fıtık ameliyatları

Endoskopik işlemler

 • Gastroskopi
 • Kolonoskopi
 • Sigmoidoskopi
 • Gastric Balon
 • Mide botoksu
uzmanlik_endoskopi1
karaciger_safra

Karaciğer, safra yolları ve pankreas cerrahisi

 • Karaciğerin kistik hastalıklarına yönelik cerrahi işlemler
 • Safra kesesinin akut enfeksiyonlarının cerrahi tedavisi
 • Safra kesesi taşlarının cerrahi tedavisi
 • Karaciğer ve safra yolları primer ve metastatik kanserlerinin cerrahi tedavisi
 • Pankreas bezi bening ve malign tümör, kist ve hastalıklarının cerrahi tedavisi

Proktoloji

 • Hemoroid
 • Anal fissür
 • Pilonidal sinüs
 • Perianal fistül Ameliyatsız ve cerrahi yöntemleri
 • Makat sarkması cerrahi tedavisi
 • Komplike fistüller(rektovaginal, rektoüretral, ...)cerrahi tedavisi
proktoloji
YagBezesi

Lokal müdahaleler

 • Lipom(Yağ bezesi),sebase kist ve deri yumuşak doku kist ve lezyonlarının eksizyonu
 • Apse boşaltılması
 • Ben tedavisi Radyofrekans
 • Siğil tedavileri( Genital ve diğer vucut bölgeleri)
 • Keloid (Ameliyat İzleri)tedavileri
 • Nasır tedavisi
 • Tırnak Çekimi ve yatak revizyonu
 • Varis, telenjektazi tedavisi(Skleroterapi)
 • İyıleşmeyen kronik yaralarda PRP(Platelet Rich Plazma) uygulaması
 • Hiperhidrosis(el, koltuk altı ve ayak terlemeleri) ameliyatsız tedavi yöntemleri
 • Bölgesel incelme yöntemleri ve destek tedavisi
 • Selülit tedavisi

Mutlu yaşam çok yakınınızda...

Hastalıklarla beraber yaşamak zorunda değilsiniz. Sağlıklı yaşama uluşmak için bize ulaşın.